Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thu Huyền
Nguyễn Thu Huyền

Ngày sinh: 2/2/1983

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Huỳnh Cung, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Trình độ :ĐHSP Mầm non

Điện thoại riêng: 0972406958

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Ngày sinh: 27/10/1976

Quê quán: Huỳnh Cung, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Trình độ :Thạc sĩ quản lý

Vị trí công tác: Quản lý

Điện thoại riêng: 0977373569

Mầm non Yên Ngưu xã Tam Hiệp

Địa chỉ: Thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02436472515